Нашите услуги

Фирмата разполага с екип от специалисти, които са на Ваше рзположение за консултации по телефона и на обекта. Ние гарантираме, че нашите услуги са обезпечени с качество, коректност и иновационни технологии.

Изкопни работи

Кофражни работи

Бетонови и армировъчни стени

Водопровод

Канализация

Пътища

Зидарски работи

Сухо строителство

Бояджийски работи

Хидроизолация

Топлоизолация

Подови настилки

Вътрешна мазилка

Облицовъчни работи

Покривни конструкции

Вертикална планировка

За нас

„Мурджев-Транс“ ЕООД град Смолян е динамично развиваща се строителна фирма създадена през 2005 г. Една от най-сериозните в строителния бранш в Смолянска област. Тя е предпочитана от местни и регионални инвеститори на строителния пазар.

Основната дейност на фирмата е съсредоточена върху:

  • строителство, реконструкция и модернизация на съоръжения към пътното строителство;
  • строителство на водопроводни и канализационни мрежи в сгради, както и колектори и външно водоснабдяване;
  • разполага с автомобилна и земекопна техника – достатъчна да изпълнява заявките, произтичащи от собствената дейност, така и заявки от външни клиенти;
  • извършване на услуги с механизация;

Фирмата разполага с висококвалифицирани работници и технически ръководители и служители с богат опит и умения. С оптимални бригади и звена днес тя успешно изпълнява предлаганите от нея строителни услуги и продукти.

Фирмата е търсен партньор от редица фирми и предприятия за съвместна работа.

Всички дейности на организацията се осъществяват съгласно въведената система за управление на качеството по Международен стандарт ISO 9001:2008гарантиращa отговорността на предлаганите от нея строителни продукти и услуги и система за управление на околната среда ISO 14001:2004.

От 27.04.2012 г. „Мурджев-Транс“ ЕООД е член на Строителната камара и е вписана в Централния Професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Строежи от трета до пета категория от Първа група - строежи от високото строителство , прилежаюата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  • Строежи от трета и четвърта категория от Втора група - строежи от транспортната инфраструктура;
  • Строежи от трета и четвърта категория от Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
  • Строежи от Пета група - отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор "Строителство" с класове: 41.20; 42.11;42.13;

„Мурджев-Транс“ ЕООД твърдо вярва, че е постигнала своя успех благодарение на висококвалифицирания си персонал, екипния принцип на работа и влагането на финансови ресурси във високо технологичното оборудване. Взема се под внимание необходимостта да се правят регулирани прегледи на качествените показатели в организацията и да се следва политиката за непрекъснато усъвършенстване.

Портфолио

Ние имаме много обекти, с които да се гордеем.

Удостоверения, сертификати и референцииСвържете се с нас

Изпратете запитване, за да отговорим на Вашите въпроси

Екипът ни от специалисти се грижи да отговаря на Вашите въпроси и запитвания.

Офисът ни работи от 8:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък.